Mit Arbejdsområde er
     Print

Sjukhem/långtidsvård/vårdhem med specialsjuksköterska

Oavsett om patienterna bor på ett vårdhem för en kortare rehabiliteringsperiod eller en längre tid, är det viktigt att miljön är både värdig, komfortabel och mer lik en hemmiljö.
Samtidigt kan de boende vara helt beroende och behöva vårdgivarens hjälp med det dagliga livet, så därför är det viktigt att även en säker arbetsmiljö för vårdgivaren kan tillgodoses.

 

Frekventa lyft och annan patienthantering

  • Förflyttning till och från säng/stol
  • Förflyttning till/från en rullstol
  • Förflyttning till/från en geriatrisk stol
  • Omplacering i en geriatrisk stol
  • Förflyttning till/från toalett
  • ADL-hjälp (hjälp med vardagsbestyren)
  • Hjälp med sår- och hudvård
  • Hjälp att gå
 

Produkter

GH3 Lyftmotor
Mobila Golvlyftar

Active Trainer (Lyftväst)

Basic Basic (Halvhög sele)

GB4 Vårdsäng

Active Micro Plus(Hygiensele)

Twin Turner

Lyftsele för ben
Bassängbår – rostfri

Bassängstol – rostfri

 
Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn