Mit Arbejdsområde er
     Print

Bariatri

Vårdgivare stöter allt oftare på överviktiga personer i vården. Behovet av hjälpmedel för att ta hand om överviktiga patienter finns ofta på specialiserade bariatrienheter, som till exempel viktminskningsprogram. Hjälpmedlen kan även integreras på allmänna vårdinrättningar, inklusive akutavdelningar, operationsrum, förlossningsavdelningar och vårdenheter för långtidssjuka.

Omhändertagande av bariatripatienter ställer stora krav på värdighet, respekt och komfort. Patienternas medicinska tillstånd och fysiska begränsningar medför ofta att de har svårt att utföra dagliga rutiner på egen hand, som till exempel hygien eller att förflytta sig. Hur rörlig patienten själv är avgör vilken typ att hjälp som krävs. Att ha fler än en vårdgivare hjälper inte alltid för att eliminera risken för skador, men med SPH-teknik är både patienter och vårdgivare säkra och servicekvaliteten främjas.
 

Frekventa lyft och annan patienthantering

  • Flytt till och från säng/stol, stol/toalett eller stol/stol
  • Förflyttning sidledes till och från säng/bår/transportvagn
  • Förflyttning i säng: sida till sida och upp i sängen
  • Förflyttning i stol: rullstol, stol eller geriatrisk stol
  • Patienthantering kräver tillgång till kroppsdelar (armar, ben, mage, bak)
  • Transport (bår)
  • Hjälp vid sår- och hudvård
 

Produkter

GH3+ taklyft (lyftkapacitet 350 kg, enkelt lyftband), vågalternativ
GH3 Twin Lyftmotor
Planlyft
Guldmann ABC Selar
Lyftsele för ben
Twin Turner

Pannus Support
 

 

 

Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn