Events
     Print

Guldmann deltar i många nationella och internationella mässor inom vårdsektorn och arrangerar regelbundet evenemang kring aktuella händelser, nyheter och utmaningar inom branschen.

 

Ett exempel är Time to Care – ett återkommande evenemang för alla som får saker att hända inom vårdsektorn. Detta årliga evenemang koncentreras kring vårdsektorns aktuella utmaningar. Syftet är till en del att skapa ett internationellt forum för de aktörer inom vårdsektorn som siktar på att förändra status quo. Evenemanget är också tänkt att skapa ett internationellt nätverk för ledarna inom vårdsektorn som här får möjlighet till dialog, och erfarenhetsutbyte samt att skapa gemensamma strategier som korsar geografiska och kulturella gränslinjer.

 

Vi sponsrar även toppidrottare inom handikappidrotten – och deltar som organisationspartner vid ett antal idrottsevenemang.
 

Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn