Service
     Print

Guldmann finansiering

Vi kan ge landsting, kommuner och institutioner råd ang finansiering av våra hjälpmedel.

 

Leasing kan vara en alternativ finansieringsform för hjälpmedel. Ni har det säkert redan för andra produkter i Er verksamhet såsom datorer, sjukhusutrustning, tjänstebilar mm.

 

Kontakta oss för att höra mer om denna möjlighet.

  

Fördelar med Leasing

  • Anskaffningssumman kan fördelas över flera år
  • Livslängden på våra produkter är dessutom lång
  • Man kan köpa/investera mer och få bättre rabatter
  • Man kan ofta investera tidigare och få prisvinster samt arbetsmiljövinster
  • Vid stora ombyggnader/investeringar får man en snabbare arbetsmijövinst i verksamheten

Nackdelar med Leasing

  • Man binder sig för en fast utgift över flera år
  • Man får betala för "lånet". Skall dock jämföras med vinsterna ovan.

 

Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn