Service
     Print

Utbildning och kurser

För att få bästa nytta av Guldmanns utrustning för lyft, förflyttning och behandling krävs det information och praktisk träning. Det är viktigt att alla inblandade är överens om hur dessa hjälpmedel ska användas. Delade prioriteringar är avgörande för att kunna uppfylla målsättningar för vårdgivarnas arbetsmiljö och brukarens bekvämlighet. Praktiska demonstrationer och praktisk träning har alltid varit en topprioritering för Guldmann. Så är även förmedlingen av vår gedigna know-how och erfarenhet, och att löpande utveckla nya, förbättra funktioner och användningar av vår utrustning.
 

 

Know-how betalar sig alltid

Fokus på vad som är bästa praxis för lyft och behandling resulterar i mindre stress och överansträngning på arbetet – det är dokumenterat. Sjukdomar och skador minskar och detta resulterar i en mätbar minskning av den totala personalkostnaden över tid. En investering i information och träning betalar sig därför snabbt.

Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn