Om Guldmann
     Print

Miljöredogörelse

Ingen kan existera utan att påverka miljön positivt eller negativt. Hos oss på Guldmann arbetar vi aktivt för att minimera den negativa påverkan så långt vi kan. Samtidigt arbetar vi indirekt eller direkt för att medverka till en positiv påverkan.

 

Det är vår målsättning att:

  • Efterleva gällande lagstiftning.
  • I samarbete med leverantörer, se till att vi använder miljöriktiga material och processer.
  • Minimera mängden avfall och maximera möjligheten till återanvändning.
  • Löpande förbättra vår interna arbetsmiljö.
  • Se till att våra produkter ej påverkar miljön negativt vid användning, recirkulation och skrotning.
  • Se till att våra produkter medverkar till en positiv arbetsmiljö där de används.
  • Detta kan ske med hänsyn till de ekonomiska och tekniska resurser vi råder över, samt våra ekonomiska mål för verksamheten och med hänsyn till våra grundläggande värderingar.
  • Denna miljöredogörelse  skall beskriva miljöarbetet inom Guldmann A/S, resultaten av detta samt av mål och handlingsplaner för kommande år. 
Närliggande ämnen
Nyheter

Se alla nyheter

   
Kontakt

Guldmann AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås

Tel.: +46 0322-55290
Fax: +46 0322-55320
info@guldmann.se

 Youtube
 LinkedIn